Przedmiotem działalności przedszkola jest opieka, wychowanie i kształcenie dzieci, które od początku roku szkolnego w danym roku kalendarzowym ukończą 3 lata, aż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Kompetencje dyrektora znajdują się w Statucie Przedszkola

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 07 listopad 2020 14:01 Admin-mh