Miejsce, przyjmowania interesantów:

  • Gabinet Dyrektora
  • Gabinet Specjalisty ds. żywienia

Dni i godziny przyjęć:

  • Dyrektor poniedziałek 10.00-12.00
  • Specjalista ds. żywienia codziennie 6.30-14.30

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Obowiązuje forma pisemna, załatwianie ustne może być stosowane tylko wtedy, gdy przemawia za tym interes stron a przepisy nie stoją na przeszkodzie.

System kancelaryjny obowiązujący w jednostce:

Obowiązuje bez dziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Sposób załatwiania spraw pisemnych:

Przy pisemnym załatwianiu sprawy stosuje się następujące formy:

  • odręczną,
  • korespondencyjną.

Kolejność załatwiania spraw:

Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu i stopnia pilności.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 10 maj 2019 20:26 Admin-mh
Artykuł został zmieniony. sobota, 07 listopad 2020 15:47 Admin-mh