Przetarg nieogrqaniczony na utworzenie miejsc parkingowych oraz miejsc odpoczynku i rekreacji w rejonie ul Nowej 23 w Naszym Mieście został rozstrzygnięty.

Wyniki postępowania - karta informacyjna dokumentu

Ogłoszenie
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr [WPISZ NUMER].
znak, nr
[WPISZ ZNAK]
tryb postępowania
przetarg nieograniczony
podmiot zamawiający
[NAZWA PODMIOTU] w Przykładowej Gminie
dotyczy
[WPISZ NAZWĘ ZADANIA]
wartość zamówienia
[WPISZ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA]
liczba otrzymanych ofert
[WPISZ LICZBĘ OFERT]
liczba wykonawców wyłonionych w postępowaniu
[WPISZ LICZBĘ]
data udzielenia zamówienia
[WPISZ DATĘ]
nazwa i adres wykonawcy
[WPISZ NAZWĘ i ADRES WYŁONIONEGO WYKONAWCY]
uzasadnienie wyboru wykonawcy
[WPISZ UZASADNIENIE]
cena wybranej oferty
[WPISZ CENĘ]
oferta z najwyższą ceną
[WPISZ CENĘ]
oferta z najniższą ceną
[WPISZ CENĘ]

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.