Przedszkole nr 22 „Bajkowa Rodzina” w Opolu jest placówką publiczną i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.)
  • Statutu

Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Opole.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

Na czele przedszkola stoi dyrektor.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 07 listopad 2020 13:55 Admin-mh