Plany i programy

W tym dziale znajdują się informacje o zamierzeniach naszej Placówki - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

- jest adresowane dla dzieci w wieku 3-6 lat,

- jego zadaniem jest nauczyć dziecko obserwacji procesu uczenia się i poznawania innych kultur i języków,

- portfolio ma zmotywować dzieci do dalszej nauki , nie tylko na zajęciach ale również poza nimi ( podczas spacerów, podróży, rozmów z innymi ludźmi)

- dzięki obserwacji tego czego i jak się można uczyć dzieci nabywają umiejętność dostrzegania i oceniania własnych postępów w nauce- sprzyja to motywację do nauki.

- treści zawarte w programie przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczą wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo,

- celem programu jest uświadomienie dzieciom grożących im niebezpieczeństw, unikanie zagrożeń, umiejętność radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach,

Program zawiera trzy działy tematyczne:

- Bezpieczne dziecko w przedszkolu

- Bezpieczne dziecko w domu

- Bezpieczne dziecko na ulicy

- program Eco-Schools jest realizowany od 1994 roku, jak na razie uczestniczy w nim 15 000 szkół na całym świecie

- Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny jest tytułem nadawanym szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools

- 4500 szkół uzyskało wyróżnienie – Zielona Flagę

- jest to program oparty na Systemach Zarządzania Środowiskowego,

- podnosi świadomość ekologiczną młodzieży poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami.

- rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska