- program Eco-Schools jest realizowany od 1994 roku, jak na razie uczestniczy w nim 15 000 szkół na całym świecie

- Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny jest tytułem nadawanym szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools

- 4500 szkół uzyskało wyróżnienie – Zielona Flagę

- jest to program oparty na Systemach Zarządzania Środowiskowego,

- podnosi świadomość ekologiczną młodzieży poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami.

- rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 10 maj 2019 20:56 Admin-mh