Rejestry akt i archiwa

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych w naszej Placówce rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania zawartych w nich danych.

Rejestry:

  • pracowników

Ewidencje:

  • wychowanków
  • pracowników
  • wyposażenia

Archiwa wszystkie wymienione wyżej są archiwizowane w naszej placówce.

 

Dokumentacja przechowywana w placówce:

 Akta kat.B-25 wszystkie działy

  • Dział pedagogiczny

Dokumenty archiwalne są przechowywane w Zakładowym Archiwum Akt. Po upływie wymaganego prawem okresu przechowywania i po utracie praktycznego znaczenia dla  potrzeb Naszej Instytucji dokumetacja ta jest niszczona za zgodą Archiwum Państwowego.

W Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Naszym Mieście prowadzone są następujące rejestry: