Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej naszej Placówki, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych naszej Placówki.

Przedszkole zatrudnia 21 pracowników, w tym:

12 osób to nauczyciele wraz z dyrektorem,

10 osób - pracownicy administracji i obsługi.

 

PERSONEL PEDAGOGICZNY

Dyrektor Kornelia Lysek nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Barbach nauczyciel dyplomowany

Barbara Madoń nauczyciel mianowany

Marzena Dębowska nauczyciel mianowany

Krystyna Rybak nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Śnigórska nauczyciel dyplomowany

Aurelia Miedzińska nauczyciel mianowany 

Joanna Mrozik nauczyciel kontraktowy

Anna Lorenz- Michalewska  nauczyciel kontraktowy

Magdalena Tomanek nauczyciel stażysta

Eleonora Juszczak nauczyciel stażysta

Anna Wiącek nauczyciel stażysta

 

PERSONEL ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWY

Sylwia Wiącek specjalista ds. żywienia

Mariola Słowik pomoc nauczyciela

Barbara Nowara kucharka

AnnaSzlęzak pomoc kuchenna

Barbara Bogusz woźna

Gabriela Orlik woźna

Teresa Ocik woźna

Ingeborga  Patola woźna

Agnieszka Kondziela woźna

Franciszek Godlewski konserwator

Podkategorie

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje