Misja i Wizja

"Pomóż mi zrobić to samemu"

Nasze przedszkole

 • nowoczesne
 • integrujące
 • demokratyczne
 • tolerancyjne
 • bawi
 • uczy
 • uczy samodzielności oraz odpowiedzialności
 • jednoczy dzieci

"Nie musimy robić rzeczy wielkich – wystarczą rzeczy małe czynione z wielką miłością"

Przedszkole

 • silnie związane ze środowiskiem lokalnym
 • nowocześnie administrowane
 • poszukujące nowych form i metod pracy
 • bardzo dobrze wyposażone
 • funkcjonalnie urządzone
 • cieszące się uznaniem w środowisku

Rada pedagogiczna

 • tworząca precyzyjny system praw i obowiązków
 • podnosząca swoje kwalifikacje
 • otwarta na pomysły dzieci
 • wykorzystująca w pracy programy innowacyjne
 • inicjująca różne formy współpracy z rodzicami i środowiskiem

Rodzice

 • otwarci na propozycje nauczycieli
 • zaangażowani w życie przedszkola
 • życzliwi
 • wyrozumiali

Dzieci

 • ciekawe świata
 • ufne wobec nauczycieli
 • radosne
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
 • twórcze w działalności zabawowej i edukacyjnej